Om oss‎ > ‎

Årsrapporter

Årsrapport 2016

ÅRSRAPPORT Sesongen 2016

Bygdø Idrettslag ble gjenoppstartet som idrettslag på stiftelsesmøte på Bygdøhus 22.11.2006. Klubben er gjenopptatt i Oslo Idrettskrets og Norges idrettsforbund pr 30.l .2007 og er medlem i Oslo Skikrets.

Bygdø IL har en lang historie. Laget ble stiftet i 1930. Tennis var den første idrettsgrenen og Hjalmar Jordan var hovedmannen bak etableringen. Han sto også for byggingen av en av de første idrettshallene i Oslo, Bygdøhus som ble gjort mulig ved at Bygdø Vel kjøpte tomten og stilte den til rådighet for Bygdø IL. Siden kom friidrett i gang som en stor aktivitet, og etter hvert andre idrettsgrener.

Initiativtagere til nye Bygdø lL var Eivind Kvamme Jensen og Einar Kjerschow som vinteren 2005/06 fikk Skiforeningen til å kjøre opp løyper på Musejordet  Thulstrupløkken og Nedre Hanseløkken i Oscarshallskogen, I mars 2006 ble det sendt lokalt initiativ om etablering av skiløyper på Bygdø Kongsgård til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i forbindelse med planprosessen for BygdøKongsgård. Initiativet ble støttet av en rekke institusjoner på Bygdøy og med Norsk Folkemuseums velvillighet ble det formelt etablert et løypenett på alle gjerdene som ligger i Oscarshallskogen. Hanseløkkcn og Hengsengen for sesongen 2006/07.

Det ble kjøpt inn en brukt snøscooter vinteren 2006/07 samt en enkel sporsetter og en rulle for snøkomprimering. Bygdø Vel, Bygdøy Lions og Bergesenstiftelsen har gitt betydelig støtte til innkjøp av utstyr, nå sist preppeutstyr og beltedrevet ATV.

Antall betalende medlemmer har i 2016 vært 463 hvorav 395 ligger inne i ”min idrett”.  De andre er medlemmer vi ikke har bekreftede opplysninger om.

Langrennsesongen ble i år meget kort. Det kom godt med snø i januar og vi kjørte hele løypenettet. Etter en snau uke slo mildværet til og alt regnet bort i løpet av et par dager. Skidagen og Oscarshallrennet lot seg dessverre ikke gjennomføre.

Bygdø il har holdt skitrening for alle alderstrinnene på Bygdøy skole. Det har vært begrenset deltagelse på skitreningene i 2016 pga lite sne. Tidlig på vinteren gjennomførte tre voksne trenerkurs for barnelangrenn.

Tidlig på høsten ble det opprettet et junior langrennsteam, Team Bygdø IL, etter initiativ av Julius Solheim. Det består av seks M17 løpere.

Bygdøymila ble avholdt for 6. gang og ble igjen en braksuksess. Ca 1.400 deltakere i tørt høstvær og høstfarger ble til en festdag i fire ulike løyper ‐ 0,5km ,  3km, 6km og 10km. Overskuddet fra Bygdøymila har vi bl.a. brukt til instruktører i Bygdøy skoles gymtimer der lærere og barn har lært å bruke Kongeskogen til aktiviteter.

Sykkel: Asbjørn Madssstuen syklet norgescup senior med 20 plass som beste enkeltresultat. I tillegg ble han invitert med på et seksdagers UCI ritt i Polen med CK Hero. Her endte han på 24 plass sammenlagt

Styret har i sesongen 2016 hatt tre styremøter i tillegg til tre planleggingsmøter for Bygdøymila. Styret har bestått av følgende:

Leder : Einar Kjerschow

Nestleder: Eivind Kvamme Jensen

Styremedlem: Tommy Gilen

Oppmann ski og barmark: Dag Kristian Dysthe

Styremedlem: Eirik Asp

General Bygdøymila. Morten Dybdahl

Revisorer: Bjørn Madsstuen og Petter Kvamme Jensen

Valgkomite: Astrid Kvamme og Mette Jacobsen

Årsrapport 2010

Her:
https://docs.google.com/open?id=0B-8y6ydYLI0YOGNlMTlmZmItNzliNy00OWUxLWFmNDAtNDVjY2RjODg3ZDhm
Årsrapport 2009

Av Einar Kjerschow


Bygdø IL ble gjenoppstartet som idrettslag på stiftelsesmøte på Bygdøhus 22.11.2006. Klubben er gjenopptatt i Oslo Idrettskrets og Norges Idrettsforbund pr 30.1.2007 og er medlem i Oslo Skikrets.


Bygdø IL har en lang historie. Laget ble stiftet i 1930. Tennis var den første idrettsgrenen og Hjalmar Jordan var hovedmannen bak etableringen. Han sto også for byggingen av en av de første idretts-hallene i Oslo, Bygdøhus som ble gjort mulig ved at Bygdø Vel kjøpte tomten og stilte den til rådighet for Bygdø IL. Siden kom friidtrett i gang som en stor aktivitet, og etter hvert andre idrettsgrener.


Initiativtagere til nye Bygdø IL var Eivind Kvamme Jensen og Einar Kjerschow som vinteren 2005/06 fikk Skiforeningen til å kjøre opp løyper på Musejordet, Thulstrupløkken og Nordre Hansebakken i Oscarshallskogen. I mars 2006 ble det sendt lokalt initiativ om etablering av skiløyper på Bygdø Kongsgård til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i forbindelse med planprosessen for Bygdø Kongsård.  Initiativet ble støttet av en rekke institusjoner på Bygdøy og med Norsk Folkemuseums velvillighet ble det formelt etablert et løypenett på alle jordene som ligger i Oscarshallskogen, Hansebakken, Lovisenlund og Hengsengen for sesongen 2006/07.


Det ble kjøpt inn en brukt snøscooter vinteren 2006/07 samt en enkel sporsetter og en rulle for snøkomprimering. Bygdø Vel og Bygdø Lions har gitt betydelig støtte til innkjøp av utstyret.


I 2009 som tidligere sesonger ble det kjørt opp nye spor så snart det kom ny snø i midten av januar, og det var folksomt i løypene i Oscarshallskogen og Hengsengen hver dag hele resten av sesongen frem til påske som var så sent som midten av april i 2009. For første gang var det nok sne til å kjøre løyper i Kongeskogen, ca 3 km, og med ca 9 km på alle jordene ble det totalt ca 12 km løyper. Skisesongen ble ekstra lang dette året pga mye sne som falt i februar og mars. Løypekvaliteten ble også hevet betydelig etter at vi fikk kjøpt en motorisert fres i 2009; 50% sponset av Bygdø Lions. I tillegg ble det etablert skileikpark på dugnad i Musebakken.


Det ble arrangert familieskidag i midten av februar med stort oppmøte og minst 80 deltagende barn og mange foreldre. Alle barna fikk premier; luer sponset av Bull Ski- og Kajakk.

BIL hadde 338 betalende medlemmer hvorav 150 under 26 år.


Inntekter har vært medlemskontingent og støtte fra Oslo skikrets, idrettsforbundet og Bygdø Lions på over 95 000,-. Vi har ved årsoppgjør 127 780,- på bok og maskiner verdt ca 40 000,- Økonomien er god. Driften fortsetter med gode utsikter for 2010.


Driften av BIL forutsetter bruk av snøscooter som med et forbruk på ca 50 liter bensin i 2009 tilsvarte et CO2-utslipp på ca 120 kg/år. Vi regner allikevel med at tiltaket totalt reduserer CO2-utslipp fra bilkjøring fra Bygdøybeboere da mange tar seg en skitur på Bygdøy istedenfor å kjøre opp i Marka.


Det er avholdt to styremøter i løpet av året samt planleggingsmøter for skidag.


Styret har i sesongen 2009 bestått av følgende:

Leder : Einar Kjerschow

Nestleder:          Eivind Kvamme Jensen  

Kasserer:          Dag K. Dysthe

Styremedlem : Tora Juul

Revisorer:         Bjørn Madsstuen og Ole Kristian Jødal

Valgkomite: Astrid Kvamme (leder), Hans Petter Jensen, Julie Maske, Nicolai Kjerschow


Årsrapport 2008

Av Einar Kjerschow


Bygdø IL ble gjenoppstartet som idrettslag på stiftelsesmøte på Bygdøhus 22.11.2006. Klubben er gjenopptatt i Oslo Idrettskrets og Norges Idrettsforbund pr 30.1.2007 og er medlem i Oslo Skikrets.


Bygdø IL har en lang historie. Laget ble stiftet i 1930. Tennis var den første idrettsgrenen og Hjalmar Jordan var hovedmannen bak etableringen. Han sto også for byggingen av en av de første idretts-hallene i Oslo, Bygdøhus som ble gjort mulig ved at Bygdø Vel kjøpte tomten og stilte den til rådighet for Bygdø IL. Siden kom friidtrett i gang som en stor aktivitet, og etter hvert andre idrettsgrener.


Initiativtagere  til nye Bygdø IL var Eivind Kvamme Jensen og Einar Kjerschow som vinteren 2005/06 fikk Skiforeningen til å kjøre opp løyper på Musegjordet, Thulstrupløkken og Nedre Hanseløkken i Oscarshallskogen. I mars 2006 ble det sendt lokalt initiativ om etablering av skiløyper på Bygdø Kongsgård til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i forbindelse med planprosessen for Bygdø Kongsård.  Initiativet ble støttet av en rekke institusjoner på Bygdøy og med Norsk Folkemuseums velvillighet ble det formelt etablert et løypenett på alle gjordene som ligger i Oscarshallskogen, Hanseløkken og Hengsengen for sesongen 2006/07.


Det ble kjøpt inn en brukt snøscooter vinteren 2006/07 samt en enkel sporsetter og en rulle for snøkomprimering. Bygdø Vel har gitt betydelig støtte til innkjøp av utstyret og Bygdøy Lions har og støttet økonomisk. Skisesongen på Bygdøy og på Østlandet generelt ble relativt kort den første hele sesongen 2006/07, men fra rundt slutten av januar til begynnelsen av mars klarte vi å holde løypene åpne på Musejordet, Thulstrup og Hansebakken i 1 ½ måned. Korte deler av denne perioden klarte vi også å kjøre løyper over til Hengsengen med et par runder der.


Det ble kjørt opp nye spor så snart det kom ny snø, og det var folksomt i løypene i Oscarshallskogen hver dag så lenge sesongen varte. Sist vinter ble imidlertid kort pga mild vinter. Totalt hadde vi løyper i tre korte perioder i februar og mars 2008.

13. februar 2007 ble det avholdt Skidag på Musejordet med svært mange barnefamilier og andre tilstede. Bygdø Vel var medarrangør og anslagsvis 250 mennesker var møtt frem - over all forventning. 74 startende, hovedsakelig barn fra 2 år og oppover fikk startnummer på brystet og alle fikk fin deltagerlue fra Bull Ski og Kajakk. Bål, toddy og fakler rundt løypa laget en fin ramme. Dette arrangementet har vi ambisjoner om å få inn som tradisjon, men sesongen 2007/08 var det ikke mulig pga svært ustabil vinter.


Bygdøy skole har hatt skidag på Øvre Hansebakken og flere skoleklasser har hatt arrangementer.


Tiltaket med skiløyper på Bygdøy har vært meget populært og vi hadde nesten like mange medlemmer som sesongen 2006/07, 360 medlemmer hvorav 167 under 25 år. 


Det er avholdt to styremøter i løpet av året samt planleggingsmøter for skidag som ble avlyst.


Styret har i sesongen 2007/08 bestått av følgende:

Leder : Einar Kjerschow

Nestleder:         Eivind Kvamme Jensen  

Kasserer:         Dag K. Dysthe

Styremedlem : Tora Juul


Revisorer:         Bjørn Madsstuen og Ole Kristian Jødal

Valgkomite: Astrid Kvamme (leder), Hans Petter Jensen, Julie Maske, Nicolai KjerschowÅrsrapport 2007

Av Einar Kjerschow

Bygdø Idrettslag ble gjenoppstartet som idrettslag på stiftelsesmøte på Bygdøhus 22.11.2006. Klubben er gjenopptatt i Oslo Idrettskrets og Norges Idrettsforbund pr 30.1.2007 og er medlem i Oslo Skikrets.

 

Bygdø IL har en lang historie. Laget ble stiftet i 1930. Tennis var den første idrettsgrenen og Hjalmar Jordan var hovedmannen bak etableringen. Han sto også for byggingen av en av de første idretts-hallene i Oslo, Bygdøhus som ble gjort mulig ved at Bygdø Vel kjøpte tomten og stilte den til rådighet for Bygdø IL. Siden kom friidtrett i gang som en stor aktivitet, og etter hvert andre idrettsgrener.

 

Initiativtagere  til nye Bygdø IL var Eivind Kvamme Jensen og Einar Kjerschow som vinteren 2005/06 fikk Skiforeningen til å kjøre opp løyper på Musegjordet, Thulstrupløkken og Nedre Hanseløkken i Oscarshallskogen. I mars 2006 ble det sendt lokalt initiativ om etablering av skiløyper på Bygdø Kongsgård til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i forbindelse med planprosessen for Bygdø Kongsård.  Initiativet ble støttet av en rekke institusjoner på Bygdøy og med Norsk Folkemuseums velvillighet ble det formelt etablert et løypenett på alle gjordene som ligger i Oscarshallskogen, Hanseløkken og Hengsengen for sesongen 2006/07.

 

Det ble kjøpt inn en brukt snøscooter vinteren 2006/07 samt en enkel sporsetter og en rulle for snøkomprimering. Bygdø Vel har gitt betydelig støtte til innkjøp av utstyret og Bygdøy Lions har og støttet økonomisk. Skisesongen på Bygdøy og på Østlandet generelt ble relativt kort den første hele sesongen 2006/07, men fra rundt slutten av januar til begynnelsen av mars klarte vi å holde løypene åpne på Musejordet, Thulstrup og Hansebakken i 1 ½ måned. Korte deler av denne perioden klarte vi også å kjøre løyper over til Hengsengen med et par runder der.

 

Det ble kjørt opp nye spor så snart det kom ny snø, og det var folksomt i løypene i Oscarshallskogen hver dag så lenge sesongen varte.


13. februar 2007 ble det avholdt Skidag på Musejordet med svært mange barnefamilier og andre tilstede. Bygdø Vel var medarrangør og anslagsvis 250 mennesker var møtt frem - over all forventning. 74 startende, hovedsakelig barn fra 2 år og oppover fikk startnummer på brystet og alle fikk fin deltagerlue fra Bull Ski og Kajakk. Bål, toddy og fakler rundt løypa laget en fin ramme. Pressen (Lokalavisen Frogner) var til stede og det ble stort oppslag med flere bilder fra arrangementet.

 

Bygdøy skole har hatt skidag på Hansebakken og flere skoleklasser har hatt arrangementer i løypene.

 

Tiltaket med skiløyper på Bygdøy har vært meget populært og i løpet av sesongen vokste klubben til hele 351 betalende medlemmer.

 

Bygdø IL har og holdt terrengsykkeltrening for aldersgruppe 9 – 12 år sommeren 2007.

 

Det er avholdt to styremøter i løpet av året samt planleggingsmøter for Skidagen.

 

Styret har i sesongen 2006/07 bestått av følgende:

Leder :            Einar Kjerschow          

Nestleder:        Eivind Kvamme Jensen            

Kasserer:         Dag K. Dysthe

Styremedlem :  Tora Juul                     

 

Revisorer:        Bjørn Madsstuen og Ole Kristian Jødal

Valgkomite:      Astrid Kvamme (leder), Hans Petter Jensen, Julie Maske, Nicolai Kjerschow


Innkalling årsmøte 2007.doc


Historien om bygdø idrettslag link her:

Comments