Skip to content

Bygdø Idrettslag

Bygdø idrettslag driver med tilrettelegging for idrettslig aktivitet utendørs i nærmiljøet vårt. Om vinteren kjører vi opp skiløyper på Bygdøy til glede for alle som vil på ski uten å reise opp i marka og vi arrangerer familieskirenn. Om høsten arrangerer vi Bygdøymila, et løp for folk i nærmiljøet og med stadig flere deltagere fra hele byen.

Hele skoleåret arrangerer vi skikurs, barmarkstrening og allidrett for 1.-5.-klassinger. Treningen for barna bruker naturen i nærmiljøet. Vi løper i skogen, leker, har hinderløype, orienterer litt med kart, de eldste lærer noe freerunning og vi har skikurs på vinteren.

Vi ønsker å være et nærmiljøtilbud før barna evt. søker seg til andre større klubber med et mer konkurransepreget treningsopplegg eller som et alternativ for dem som ikke ønsker konkurranser og trening flere dager i uken.

Styret

Leder: Einar Kjerschow 951 28 828

Nestleder: Eivind Kvamme Jensen 932 32 101

Styremedlem: Tommy Gilen 911 80 874

Styremedlem: Julius Solheim 926 00 030

Styremedlem: Lene Grinnes 410 40 561

Styremedlem: Britt Krogsvold Andersen 950 33 665

Styremedlem: Ingrid Solberg 913 91 287

Bygdøymila: Morten Dybdahl 934 18 714

Kontaktinfo:

PB A Bygdøy, 0211 Oslo

post@bygdoil.no

Org nr: 997 633 164

Sponsorer

SPONSORER_farger_ny