BG_Bilde.png

Kongsgård
Crossen

SØNDAG 6. FEBRUAR

Startliste klikk her...

KongsgårdCrossen, Søndag 6. februar på Bygdøy
 

KongsgårdCrossen er et renn for de aller yngste (8-12 år) i trygge og morsomme løyper ute på Bygdøy jordene, på motsatt side av veien for inngangen til Norsk Folkemuseum. Løypene er allerede snølagte med kunstsnø, og elementene (kuler, hopp og magesug) i Crossløypa blir «sluttformet» de siste dagene før rennet.
 

Program
Første start er ca. 10:00.
10:00 – Jenter/Gutter 8 og 9 år (1 KM)
11:00 – Jenter/Gutter 10,11 og 12 år (2 KM)
Løpsprogram med eksakte tider kommer i uken før arrangementet.

 

Påmelding
Påmelding via minidrett.no, påmeldingsfrist er lørdag 5. februar.
 

Startkontigent
Startkontingent: kr. 130,-
Faktura sendes ut til alle klubber i etterkant. Faktura beregnes etter antall påmeldte i klubbene.

Ansvarlig person med adresse og telefonnummer må oppgis ved henting av startnummer for klubben.
 

Viktig info om bruk av brikker
Ingen skal bruke egne brikker. Brikken blir festet i startnummeret og kr 25,- vil bli fakturert for brikkeleie.
 

Premiering
Klassene 8 til 12 år: 100 % premiering
Klassene 10 år og yngre rangeres ikke. Tider vil ikke bli offentliggjort. Dette er iht NSF’s Barne og idrettsbestemmelser.

 

Parkering
Etter anviste plasser. Kr. 100,-
 

Temperatur – avlysning av renn
Rennet avlyses hvis temperaturen er lavere enn minus 15°C iht. NSF’s rennreglement §214.2.4.2 forbeholder vi oss retten til å beholde 100% av startkontingenten ved avlysning på renndagen (forstås også med kvelden og natten før), pga plutselig oppståtte vær- /klimatiske forhold eller annen «force majeure». Iht §214.2.4 forbeholder vi oss retten til å beholde inntil 50% av startkontingenten ved avlysning av renn før renndagen til dekning av utgifter.
 

Smitteverntiltak
Vi følger myndighetene sine gjeldene regler og retningslinjer, samt lokale forskrifter. Men, kort oppsummert forventes følgende fra alle involverte.
 

• Bli hjemme om du er syk
• Hold avstand
• Bruk munnbind om avstand ikke er mulig

 

Med sportslig hilsen
Morten Dybdahl, Rennleder
Epost: mortendybdahl@gmail.com / 93418714