top of page

KongsgårdCrossen

SØNDAG 4. FEBRUAR 2024

1 G4-2.JPG

KongsgårdCrossen, Søndag 4. februar på Bygdøy

 

KongsgårdCrossen er et renn for de aller yngste (8-12 år) i trygge og morsomme løyper ute på Bygdøy jordene, på motsatt side av veien for inngangen til Norsk Folkemuseum. Løypene er allerede snølagte med kunstsnø, og elementene (kuler, hopp og magesug) i Crossløypa blir «sluttformet» de siste dagene før rennet.
 

Program
Første start er ca. 10:00.
10:00 – Jenter/Gutter 8 og 9 år (1 KM)
11:00 – Jenter/Gutter 10,11 og 12 år (2 KM)
Løpsprogram med eksakte tider kommer i uken før arrangementet.

 

Påmelding
Påmelding via isonen.no, påmeldingsfrist er torsdag 1. februar.
 

Startkontigent
Startkontingent: kr. 130,-
Faktura sendes ut til alle klubber i etterkant. Faktura beregnes etter antall påmeldte i klubbene.

Ansvarlig person med adresse og telefonnummer må oppgis ved henting av startnummer for klubben.
 

Viktig info om bruk av brikker
Ingen skal bruke egne brikker. Brikken blir festet i startnummeret og kr 25,- vil bli fakturert for brikkeleie.
 

Premiering
Klassene 8 til 12 år: 100 % premiering
Klassene 10 år og yngre rangeres ikke. Tider vil ikke bli offentliggjort. Dette er iht NSF’s Barne og idrettsbestemmelser.

 

Parkering
Etter anviste plasser. Kr. 100,-
 

Temperatur – avlysning av renn
Rennet avlyses hvis temperaturen er lavere enn minus 15°C iht. NSF’s rennreglement §214.2.4.2 forbeholder vi oss retten til å beholde 100% av startkontingenten ved avlysning på renndagen (forstås også med kvelden og natten før), pga plutselig oppståtte vær- /klimatiske forhold eller annen «force majeure». Iht §214.2.4 forbeholder vi oss retten til å beholde inntil 50% av startkontingenten ved avlysning av renn før renndagen til dekning av utgifter.
 

Med sportslig hilsen
Morten Dybdahl, Rennleder
Epost: mortendybdahl@gmail.com / 93418714

bottom of page