top of page

Vår historie

Bygdø Idrettslag ble gjenoppstartet som idrettslag på stiftelsesmøte på Bygdøhus 22.11.2006.

Initiativtagere  til nye Bygdø Idrettslag var Eivind Kvamme Jensen og Einar Kjerschow som vinteren 2005/06 fikk Skiforeningen til å kjøre opp løyper i Oscarshallskogen. I mars 2006 ble det sendt lokalt initiativ om etablering av skiløyper på Bygdø Kongsgård til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i forbindelse med planprosessen for fredning av Bygdø Kongsgård. Initiativet ble støttet av en rekke institusjoner på Bygdøy og med Norsk Folkemuseums velvillighet ble det i 2007 formelt etablert et løypenett på alle jordene i Oscarshallskogen og Hengsengen.

Klubben er nå medlem Oslo Idrettskrets, Norges Idrettsforbund, Oslo Skikrets og Norges Sykkelforbund.

Bygdø Idrettslag har imidlertid en lang historie. Laget ble stiftet i 1930. Tennis var den første idrettsgrenen og Hjalmar Jordan var hovedmannen bak etableringen. Han sto også for byggingen av en av de første idretts-hallene i Oslo, Bygdøhus som ble gjort mulig ved at Bygdø Vel kjøpte tomten og stilte den til rådighet for Bygdø Idrettslag. Siden kom friidrett i gang som en stor aktivitet, og etter hvert andre idrettsgrener.

Ved hjelp av midler fra Bygdø Vel, Bygdøy Lions og Bergesenstiftelsen ble det kjøpt inn enkelt utstyr for å preparere løyper som etter hvert har blitt til ca 8 km. Bygdø Idrettslag har dratt i gang skikurs for barn og det har etter hvert blitt mye skiaktiviteter i klubbens regi, i regi av Bygdøy skole og barnehagene.

Mange av snevintrene i de senere årene har imidlertid blitt veldig korte på Bygdøy. For å opprettholde skitradisjonene som vi har etablert, har nå Bygdø Idrettslag fått bygget et snøkanonanlegg med egen vann- og strømtilførsel. Dette har vi klart med stor velvillighet fra Bygdø Kongsgård, Norsk Folkemuseum og Statsbygg som grunneier.

Finansieringen har vi klart med kronerulling der mange løypebrukere har bidratt, og med betydelig støtte fra Bergesenstiftelsen, fra Skimore som har kjøpt snøkanonen til oss, fra Malling & Co AS, fra Fram Eiendom AS, fra Gjelsten Holding/Anton Sport AS, fra Sundt AS fra Bygdøy Lions og fra Bygdø Vel.

Bygdøymila har også gjenoppstått etter initiativ fra Bygdø Idrettslag. Arrangementet har vokst fra ca 70 deltakere det første året (2010?) til et av Oslo største løp med ca 1.500 deltakere i 2018.

Team Bygdø, en liten gjeng med unge skiløpere i norgestoppen, har kommet med i klubben og står for trening av barna vår. I tillegg har vi fått et av Norges beste sykkellag! Triatlon er neste tilskudd. Klubben gror både i bredden og i toppen!

bottom of page